SLU:s styrelse

Senast ändrad: 09 januari 2018

SLU:s styrelse har 15 ledamöter. Åtta av dem är utsedda av regeringen, tre är valda av lärarna/forskarna och tre är utsedda av SLU:s samlade studentkårer, Sluss. Rektor är självskriven ledamot. Bland dem som utses av regeringen finns personer med bakgrund i andra statliga myndigheter inklusive lärosäten, näringslivet och större organisationer.

Styrelsen sammanträder som regel sex gånger per år.

Skrivelser till styrelsen kan skickas till styrelsen.sekr@slu.se.

Datum för styrelsemöten 2018

  • 19 februari, Uppsala
  • 25 april, Umeå
  • 14-15 juni, Krusenberg (beslutsmöte 14 juni, strategidiskussion 15 juni)
  • 27 september, Uppsala
  • 8 november, Alnarp
  • 17 december, Uppsala
  • 20 februari 2019, Uppsala 

Styrelsen tillträdde den 1 maj 2017 och har förordnande till och med den 30 april 2020. Studenterna avgör själva för vilken period deras ledamöter utses.

Protokoll från tidigare möten finns på sidan Protokoll och rektors beslutslistor. Du måste vara inloggad på SLU:s nätverk för att kunna läsa protokollen.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se