Styrande dokument

Senast ändrad: 15 augusti 2017

Som andra myndigheter styrs SLU av regeringen. Det sker genom externa styrande dokument som lagar, förordningar, regleringsbrev och uppdrag.

För att omsätta regeringens intentioner har SLU också interna styrande dokument. De används för verksamhetsmässig och ekonomisk styrning. Exempel på viktiga interna styrande dokument är verksamhetsplaner och delegationsordningar.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se