Medarbetarwebben

Kvalitet och nytta – KoN2018

SLU:s styrelse har beslutat att göra en utvärdering av forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs för att få en bild av hur SLU:s forskning står sig i ett internationellt perspektiv, samt för att identifiera förutsättningar för att ytterligare höja forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs under våren 2018 och resultaten i rapportform presenteras under hösten 2018.

SLU_061022_0539_jan.jpg

The Digital Platform for Self-Assessments

The Digital Platform for entering the KoN2018 self-assessments has now opened. The platform will be open from 15 January until 28 February. The UoA Coordinators will have the authorization to enter text into the self-assessment. Both Coordinators and UoA members will be able to access all data, and also see what is entered into the self-assessment for their UoA.

The platform is available on
https://bi.slu.se/sites/kon

The KoN2018 digital platform can be accessed through the following web browsers:

  • PC: Internet Explorer
  • Mac: Google Chrome

The Digital platform Users guide  will guide you through the form. For users of Mac computers, there are some special features which we kindly ask you to check through in the “Mac_user_guide” file before entering the Digital Platform.

If you have any technical problems with the site, please contact IT-support on connection 6600 or it-stod@slu.se.

For questions regarding the self-assessment form or data presented – please contact KoN@slu.se.

Publicerad: 31 januari 2018 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se