Avgiftsbelagd verksamhet

Senast ändrad: 28 juli 2017

Till avgiftsbelagd verksamhet räknas tjänster och produkter som, mot avgift, tillhandahålls uppdragsgivare utanför universitetet, dvs. såväl andra myndigheter som privata avnämare.