Medarbetarwebben

Utbildning på forskarnivå

Här finns information för dig som är doktorand eller som arbetar med forskarutbildning vid SLU.

SLU_081003_0116_jgz.jpg

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningen ska innehålla både generella baskurser och mer specifika ämneskurser. Doktoranden och handledaren kommer tillsammans fram till vilka kurser som är lämpliga, efter att ha läst om eventuella krav i riktlinjer och ämnets allmänna studieplan.