Samverkanscheck: medel att söka för samverkansprojekt

Senast ändrad: 19 december 2017
samverkanscheck-SLU_110504_0165_jsg-300x300.jpg

Vill du anordna en aktivitet som utvecklar din och dina kollegors förmåga att samverka externt? Eller är du intresserad av att söka samarbete med någon utanför akademin? Du kan då söka en SLU Samverkanscheck.

Syftet med SLU Samverkanscheck är att stödja sådana initiativ som:

 • har potential att öka SLUs förmåga till samverkan,
 • gör SLU till en mer attraktiv samverkanspartner,
 • höjer graden av nytänkande inom SLU,
 • ökar SLUs förmåga att bedöma effekterna av samverkan,
 • på andra sätt utvecklar SLUs kompetens inom samverkan.

Hur mycket pengar kan du söka?

Det finns två nivåer att söka. För mindre aktiviteter kan du söka upp till 30 000 kr. För större aktiviteter är högsta beloppet du kan söka 100 000 kr. Det är en fördel om aktiviteten involverar mer än en fakultet och mer än en institution per fakultet, samt om den involverar externa parter.

Vad är samverkan?

SLUs definition av samverkan lyder: ”Samverkan är ett medel eller en process som krävs för att två eller flera parter ska uppnå ett gemensamt mål som man inte kunnat uppnå på egen hand. I samverkan är människor den främsta resursen.” Din aktivitet bör kunna definieras enligt detta.

Vad kan du finansiera med en SLU Samverkanscheck?

Du kan söka medel till exempel för kostnader förknippade med möten och seminarier. Endast hälften av den sökta summan får användas till löner. Initiativ som kan ses som förarbeten till egentlig samverkan, till exempel en intern samverkansutbildning, kan också beviljas medel.

När och hur kan du söka en SLU samverkanscheck?

Du kan när som helst söka en SLU Samverkanscheck. Ansökan ska skickas till SLUs Samverkansråd via dess sekreterare mariette.manktelow@slu.se. Besluten tas löpande vid Samverkansrådets inplanerade möten (27 oktober och 12 december). Behöver du hjälp med samarbetsavtal i samband med aktiviteten, vänd dig till SLU Holding.

Din ansökan får max uppta en och en halv A4-sida med 12 punkters teckenstorlek och följande uppgifter ska finnas med:

 • Kontaktuppgifter för sökanden.
 • Titel på aktivitet.
 • Typ av aktivitet. (Om möte, ange storlek, deltagare och ev. externa parter.)
 • Aktivitetens övergripande mål.
 • Hur aktiviteten kopplar till syftet med SLU Samverkanscheck (se ovan)
 • En sammanfattning av vad du önskar uppnå och hur.
 • Budget, inklusive indirekta kostnader (OH).
 • Kostnadsställe och projektnummer för överföring av beviljade medel.
 • Godkännande av prefekt bifogas.

Sista datum för att lämna in ansökan våren 2018 är: 24 januari, 6 april, 2 maj och 1 juni.


Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54, 076-117 94 49

Sidansvarig: plan-webb@slu.se