SLU Holding

Senast ändrad: 31 maj 2017

SLU Holding är SLU:s helägda dotterbolag som arbetar för att göra all den värdefulla kunskap och kompetens som finns inom universitet tillgänglig i samhället, i form av produkter, tjänster eller sociala innovationer.

SLU Holding initierar, utvecklar och investerar i idéer från SLU, andra lärosäten och den gröna sektorn. Syftet är att tillsammans med idégivaren skapa hållbar samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt.

Har du fått ett kontraktsförslag? SLU Holding kan hjälpa dig så att du inte skriver bort dina rättigheter.

Har du en idé som du vill veta den kommersiella potentialen i? Eller har du frågor som rör t.ex. patent, affärsutveckling och innovationsfinansiering? SLU Holding erbjuder kostnadsfri innovationssupport till alla som är verksamma inom universitetet.

Hör av dig till SLU Holding.


Kontaktinformation
Sidansvarig: lars.eling@slu.se