Temadag

Senast ändrad: 19 maj 2017

Boka in den 13 september 2017 för årets miljöanalysdag, tema klimat. Mer information kommer.

Sedan år 2007 ordnar rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar) en årlig temadag. Har du idéer om föredragshållare eller teman för miljöanalysdagen? Ta kontakt!

Återupplev tidigare temadagar!

Temadag miljöanalys 2015 (Skog till hav – miljöanalys då, nu och i framtiden)

Miljöanalysdagen 2015 gick av stapeln den 3 december i Umeå. Temat var Skog till hav – miljöanalys då, nu och i framtiden. Dagen bjöd på föredrag om olika aspekter av temat och parallella gruppdiskussioner.

Under Miljöanalysdagen 2015 blickade vi tillbaka på närmare hundra år av miljöanalys i skog och hav, men spanade också in i framtiden. Dagen bjöd på föredrag, utställning och parallella verkstäder. Här kan du ta del av dokumentation från dagen.

Eftermiddagens parallella verkstäder handlade om flera spännande ämnen. Dokumentation från verkstäderna kommer att läggas ut nedan allt eftersom.

Temadag miljöanalys 2014 (Smartare miljöanalysmetoder)

Under temadagen 2014 satte vi fokus på miljöanalysens nya smarta metoder och metodkombinationer. Bland ämnena fanns e-dna, barcoding, nya datakällor för fjärranalys, medborgarforskning, integrering av kunskapsunderlag i samhällsbeslut, m.m. Här kan du se föredragen från dagen och ta del av annan dokumentation.

Närmare 90 personer deltog på plats och ett okänt antal följde delar av dagen via webben.

Program
Konferenstidning

Bilder från mingel och föredrag. Foto: Mark Harris.

Se inspelningar från förmiddagen

På grund av att SLU:s servrar under denna dag utsattes för en överbelastningsattack, gick delar av direktsändningen inte ut som planerat och inspelningen blev inte fullständig. Vi har i efterhand spelat in ett av föredragen som föll bort helt.

Dokumentation från eftermiddagens workshops

Medverkande

(från vänster till höger i bilden nedan)
Från vänster: Göran Ståhl (Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU), Maria Kahlert (Foto: Christian Demandt), Ruth Nichols (Foto: Magnus Nyberg), Håkan Olsson (Foto: SLU), Kjell Bolmgren (Foto: Viktor Wrange, SLU), Tuija Hilding-Rydevik (Foto: Mark Harris, SLU)

  • Göran Ståhl, vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys, SLU
  • Maria Kahlert, docent inom biologi inriktning ekologi, SLU
  • Ruth Nichols, forskare inom molekylär ekologi, SLU
  • Håkan Olsson, professor i skoglig fjärranalys, SLU
  • Kjell Bolmgren, forskare och samordare för Svenska fenologinätverket (naturenskalender.se), SLU
  • Tuija Hilding-Rydevik, professor i miljöbedömning och föreståndare för Centrum för biologisk mångfald, SLU och Uppsala universitet

Relaterat om metodutveckling

Hashtagg för konferensen var #fomadag2014

Temadag miljöanalys 2013 (Ekosystemtjänster)

Under årets temadag satte vi fokus på ämnet ekosystemtjänster. Dagen bjöd på föredrag, utställning, parallella verkstäder och tid för nätverkande och mingel. Här kan du ta del av dokumentation från dagen, exempelvis de filmade föredragen.

Anmäl dig till årets temadag 5 november! Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU."Förut hette det jakt, skogsbruk och fiske. Nu heter det ekosystemtjänster".

Se de filmade föredragen från temadagen! PÅ bild från vänster till höger: Göran Ståhl (Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU), Mark Marissink (Foto: Naturvårdsverket), Jan Bengtsson (Foto: SLU), Ing-Marie Gren (Foto: Ylva Ericson, SLU), Mora Aronsson (Foto: Anna Graflind, SLU).

Eftermiddagens parallella verkstäder handlade om flera spännande ämnen.

En av dessa, Öppna data, kan återupplevas som videokonferens. Övrig dokumentation läggs ut nedan allt eftersom.

Hashtagg för konferensen var #fomadag2013

Videotips inför konferensen:

Idébuss miljöanalys 2012 (Umeå, Uppsala, Alnarp och Lysekil)

I år ger sig temadagen för miljöanalys ut på turné. Kom och träffa oss i Umeå, Uppsala, Lysekil eller Alnarp!

Illustration: SLU Var med och diskutera hur vi kan förädla SLU:s fortlöpande miljöanalys.Under vecka 48 gör den virtuella idébussen fem olika stopp. På varje stopp diskuteras ett eller flera av ämnena skog, jordbrukslandskap, sjöar- och vattendrag, kust och hav, bebyggd miljö, klimat, biologisk mångfald, övergödning, försurning och giftfri miljö. Fokus ligger på idéer om hur SLU bättre kan bidra till samhällets förvaltning av miljö- och naturresurser i Sverige och internationellt.

Program för respektive seminarium:

10.00–10.15: Inledning (Göran Ståhl) 10.15–10.45: Miljöanalysens roller (Stefan Löfgren) 10.45–11:15: Miljöanalys för adaptiv förvaltning (Magnus Appelberg) 11.15–11.45: Miljöanalytikernas spelplaner (Göran Ståhl) 11.45–12.45: Lunch, ej förbeställd. I Alnarp lunch i samarrangemang med evenemanget "Lärarlunch". 12.45–15.30: Orts- och ämnesvisa diskussioner

Datum, platser och detaljprogram för idébussens stopp

Anmäl dig gärna

Vi vill att lokaler och fika räcker till alla. Därför vill vi gärna att du anmäler dig till önskat seminarium. Skicka din anmälan till idebuss@arbetsplats.slu.se 
Ange ort i ämnesraden: Umeå, Uppsala 1, Uppsala 2, Lysekil, eller Alnarp
Mer detaljerad information om program på respektive ort kommer vartefter.
Är du intresserad av att delta seminarierna per videolänk, hör av dig till ann-sofie.moren@slu.se med dina önskemål.

Jesper Persson, Anna-Lena Axelsson, Mora Aronsson, Kevin Bishop, Lena Bergström. Foto: Viktor Wrange, SLU

Varmt välkommen!

Ta del av en inspelning från idébussens stopp i Lysekil
Läs artikel i Resurs nr 1/13, sid 18-19 (pdf)

Foton i bildkollaget överst: Roger Jansson (torsk), Tomas Carlberg, SLU (man med kamera), Beautiful Sweden (ren), Viktor Wrange, SLU (tallkotte, potatis, svamp). Foton i bildkollaget nederst: Viktor Wrange, SLU.

Temadag miljöanalys 2011 (Vatten och internationalisering)

Dokumentation från temadagen om fortlöpande miljöanalys 2011-11-17

Vatten och internationalisering

Närmare 130 personer deltog i årets temadag som hade temat vatten och internationalisering. Dagen bjöd både på föredrag, utställning och parallella verkstäder. Arrangör för dagen var Rådet för fortlöpande miljöanalys (FOMAR).

Ta del av filmade föredrag och presentationer nedan:

Presentationer före lunch

Göran Ståhl inleder temadagen.Göran Ståhl, vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid SLU inleder med "I siktet för SLU:s miljöanalys".
Se filmat föredrag med Göran Ståhl, SLU 15 min 25 sek
Ladda ned presentation från Göran Ståhl, SLU (pdf)

Anna Jöborn, kunskapsavdelningen vid Havs- och vattenmyndighetenAnna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten, talar om "Havs- och vattenförvaltning en internationell angelägenhet".
Se filmat föredrag med Anna Jöborn, HaV 21 min
Ladda ned presentation från Anna Jöborn, HaV (pdf)

Madeleine Fogde, Stockholm Environment InstituteMadeleine Fogde, programchef för EcoSanRes, Stockholm Environment Institute, berättar om "Kunskapsöverföring och hållbarhetsanalys i världen – exemplet EcoSanRes".
Se filmat föredrag med Madeleine Fogde, SEI 24 min 2 sek
Ladda ned presentation från Madeleine Fogde, SEI (pdf)  

Stina Drakare, institutionen för vatten och miljö, SLUStina Drakare, koordinator för program Sjöar och vattendrag samt forskare vid institutionen för vatten och miljö, SLU, berättar om "SLU – ett vattenuniversitet".
Se filmat föredrag med Stina Drakare, SLU 29 min 11 sek 
Ladda ned presentation från Stina Drakare, SLU (pdf)

Anna Gårdmark, institutionen för akvatiska resurser, SLUAnna Gårdmark, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, SLU, talar om "Ekosystemansatsen och exemplet Östersjön".
Se filmat föredrag med Anna Gårdmark, SLU 19 min 22 sek
Ladda ned presentation från Anna Gårdmark, SLU (pdf) 

Parallella verkstäder

Efter lunch kunde deltagarna välja mellan ett antal parallella verkstäder. Denna webbsida kommer efterhand att kompletteras med presentationsdokument från verkstäderna.

Ämnena för eftermiddagens verkstäder

  • Miljöanalys i vatten

Vad görs idag och vilka möjliga samarbeten finns mot närliggande forskning, inom kvalitetssäkring/provtagningsdesign och inom arbetet med synteser, konsekvensanalyser mot olika EU-direktiv? När 60 personer ville vara med och bidra till kraftsamling kring vattenfrågorna.

Stina Drakare, koordinator för program Sjöar och vattendrag, och Lena Bergström samt Erik Petersson, forskare respektive biträdande laboratoriechef på institutionen för akvatiska resurser, ledde diskussionen.

  • Miljöanalys i skog

Vad finns och hur skapar vi bättre synteser? PÅ verkstaden togs bland annat frågor om skogliga hållbarhetsanalyser och analyser av älgbetesskador och skogsskador upp.

Tomas Lämås, forskare på institutionen för skoglig resurshushållning, Lars Edenius, bitr. koordinator för viltfrågor inom program Skog, och Åke Lindelöw, fältentomolog på institutionen för ekologi, ledde diskussionen. Anteckningar från skogsverkstaden (pdf)

  • Miljödata - Kvalitetsguide och nya webbgränssnitt

Verkstaden tog upp dataportalen Mark-Vatten-Miljö, Artportalen 2 samt WRAM.

Leif Hallbäcken, verksamhetsledare för dataplattformen vid mark, vatten och miljöklustret, samt Johan Nilsson, systemutvecklare som leder utvecklingsarbetet med Artportalen, och Holger Dettki, forskare och projektledare för WRAM, ledde diskussionen.

  • Hälsa

Ett pass dansfuego leddes av Robert Malmgren från Friskis & Svettis följt av en övning i mindfulness med Christian Ingerholt från Länshälsan.

Program

Moderator för dagen var Kjell-Arne Nilsson, bitr. kommunikationschef SLU.
Tid Händelse/föredrag Talare
8:30 Registrering, fika och mingel i utställningen Besök utställningen!
9:30 I siktet för SLU:s miljöanalys Göran Ståhl, vicerektor SLU med ansvar för fortlöpande miljöanalys
9:50 Havs- och vattenförvaltning en internationell angelägenhet. Lägesrapport från HaV. Anna Jöborn, chef för kunskapsavd., Havs- och vattenmyndigheten
10:10 Kunskapsöverförning och hållbarhetsanalys i världen - exemplet EcoSanRes Madeleine Fogde, programchef EcoSanRes, Stockholm Environment Institute.
10:30 45 min fika- och mingelpaus Besök utställningen!
11:15 SLU - ett vattenuniversitet Stina Drakare, koordinator för program Sjöar och vattendrag samt forskare vid institutionen för vatten och miljö, SLU
11:45 Ekosystemansatsen och exemplet Östersjön Anna Gårdmark, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, SLU
12:15 Lunch 1h och 10 min Dukad lunch serveras anmälda deltagare i Ultunarestaurangen, din namnbricka är din biljett. Besök utställningen!
13:25- 15:30

Parallella verkstäder (inklusive paus)

1 ) Miljöanalys i vatten. Sal J, Undervisningshuset, nedre plan. Vad görs idag och vilka möjliga samarbeten finns mot närliggande forskning, inom kvalitetssäkring/provtagningsdesign och inom arbetet med synteser, konsekvensanalyser mot olika EU-direktiv? Var med och bidra till kraftsamling kring vattenfrågorna. Stina Drakare (koordinator för program Sjöar och vattendrag) samt Lena Bergström och Erik Petersson (forskare respektive biträdande laboratoriechef på institutionen för akvatiska resurser) inleder. Diskussion och frågor.

2) Miljöanalys i skog. Sal AU20, ingång B, HVC. Vad finns och hur skapar vi bättre synteser? Vi tar upp skogliga hållbarhetsanalyser, Tomas Lämås (forskare på institutionen för skoglig resurshushållning), Analyser av älgbetesskador och skogsskador, Lars Edenius (bitr. koordinator för viltfrågor inom program Skog) samt Åke Lindelöw (fältentomolog på institutionen för ekologi).  Diskussion och frågor.

3) Miljödata - Kvalitetsguide och nya webbgränssnitt. Sal C212, huvudentré BioCentrum, nedre plan. (Dataportalen Mark-Vatten-Miljö, Artportalen 2 samt WRAM). Leds av Leif Hallbäcken (verksamhetsledare för dataplattformen vid mark, vatten och miljöklustret) , Johan Nilsson (systemutvecklare som leder utvecklingsarbetet med Artportalen), samt Holger Dettki, (forskare och projektledare för WRAM).

4) Hälsa. Friskis och svettis Ultuna, gympasal respektive seminarierum. Var med på ett roligt och dansant träningspass och en övning i mindfulness. Först dansfuego med Robert Malmgren från Friskis & Svettis, sedan snabbdusch och fika. Sista timmen ägnas åt mindfulness med Christian Ingerholt från Länshälsan.

Plats: Ultuna, Uppsala

Lokaler: Förmiddagens föredrag hölls i Loftets hörsal, utställningen och fikat ägde rum i Loftets stora sal. Lokalerna för eftermiddagens verkstäder anges i programmet ovan.

Dokument i utskriftsformat:

Programmet för dagen (pdf)
Karta över lokaler och kommunikationer (pdf)
Maten vi serverade (pdf)

Temadag miljöanalys 2010 (webben)

Dokumentation från temadagen om fortlöpande miljöanalys 2010-10-27

Foto från mingelpaus, fotograf Karin Nilsson.

Webben

Närmare 90 nyfikna personer deltog i temadagen om fortlöpande miljöanalys (foma). Arrangör var SLU:s råd för fortlöpande miljöanalys. Ta del av filmade föredrag och presentationer nedan.

Program
Deltagarlista

Presentationer före lunch

Göran Ståhl inleder temadagen.Göran Ståhl, vice rektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid SLU inleder med "Utmaningar för SLU:s miljöanalys".
Se filmat föredrag med Göran Ståhl, SLU (16 min 59 sek)
Ladda ned presentation från Göran Ståhl, SLU (pdf)  

Ulf Gärdenfors, Artdatabanken SLU.Ulf Gärdenfors, professor vid ArtDatabanken vid SLU talar om "Från Artportalen till LifeWatch".
Se filmat föredrag med Ulf Gärdenfors, SLU (17 min 4 sek)
Ladda ned presentation från Ulf Gärdenfors, SLU (pdf)

Håkan Olsson och Emma Sandström, SLU.Håkan Olsson, professor, och Emma Sandström, forskare. Båda vid skoglig resurshushållning SLU, berättar om "Visualisering av framtida landskap".
Se filmat föredrag med Håkan Olsson och Emma Sandström, SLU (20 min 22 sek)
dda ned presentation (pdf) 

Johan Carlström, Riksantikvarieämbetet.Johan Carlström, projekledarepå Riksantikvarieämbetet (RAÄ), berättar om K-samsök - kulturdata på nätet".
Se filmat föredrag med Johan Carlström, RAÄ (27 min 52 sek)
Ladda ned presentation från Johan Carlström  (pdf)

Johan Groth och Krister Runebrand, Stelacon.Johan Groth och Krister Runebrand, Stelacon berättar om "Myndigheter i sociala media".
Se filmat föredrag med Johan Groth och Krister Runebrand, Stelacon 29 min 19 sek
Ladda ner presentation av Johan Groth och Krister Runebrand (pdf)

Parallella verkstäder

Efter lunch kunde deltagarna välja mellan ett antal parallella verkstäder.
Nedan hittar du presentationsdokument från merpartenav dessa:

Framtidens foma - synteser: miljökonsekvenser/produktion

Art- och miljödataportaler

Programdialog - Bebyggd miljö, Giftfri miljö

Skriva för webben

Program
Moderator för dagen var Kjell-Arne Nilsson, bitr. kommunikationschef SLU.

Tid Föredrag Talare
9:30 Inledning Göran Ståhl, vicerektor SLU
9:50 Från Artportalen till Lifewatch - biologisk mångfald på nätet Ulf Gärdenfors, professor vid ArtDatabanken, SLU
10:10 Datorvisualisering av framtida landskap Håkan Olsson, professor, och Emma Sandström,forskningsingenjör. Båda vid skoglig resurshushållning.
10:30 45 min paus  
11:15 K-samsök - Sveriges kulturdata på nätet Johan Carlström, projektledare för K-samsök på Riksantikvarieämbetet
11:45 Myndigheter i sociala media Stelacon
12:15 Lunch 1h och 10 min  
13:25- 15:30

Parallella verkstäder 1. Framtidens foma – synteser: miljökonsekvenser/produktion. Presentation av utredningen ”Foma 2015” (Tor-Björn Larsson) samt forskningsprogrammen Framtidens skogar (Annika Nordin) och Framtidens lantbruk (Katarina Vrede). Diskussion (leds av Göran Ståhl). Framtida utmaningar? Hur kan foma och forskningsprogrammen komplettera varandra?
2) Portaler för art- och miljödata. Artportalen presenteras (Johan Nilsson). Demo av datavärdsportal och söktjänst för metadata på SLU presenteras (Konsult och dataplattformsansvariga: Leif Hallbäcken, Svante Lindroth och Ingrid Andersson).
3) Programdialog - Bebyggd miljö, Giftfri miljö. Programkoordinatorerna Jesper Persson (Bebyggd miljö) och Pia Larsson (Giftfri miljö) berättar om arbetet i respektive SLU-program för intresserade. Diskussion och frågor.
4) Skriva bättre för webben. Helena Englund Hjalmarsson från Språkkonsulterna lär ut praktiska grepp för att underlätta och anpassa texter till webbmediet. Diskussioner och kortare övningar.
5) Fritt spår (vi bistår med grupprum ifall ni har eget ämne att diskutera, min 8 pers)

Interna fomadagen 2009 (Förbättrad dialog och nya mål)

Dokumentation från interna temadagen om fortlöpande miljöanalys 2009-11-17

Förbättrad dialog och nya mål

Över 80 nyfikna och engagerade SLU:are deltog i temadagen om fortlöpande miljöanalys (foma). Arrangör var SLU:s råd för fortlöpande miljöanalys.

Inbjudan
Program
Så försökte vi göra fomadagen klimatsmartare
Deltagarlista

Presentationer före paus

Göran Ståhl, vice rektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid SLU inleder med "Nya mål och intern kraftsamling för SLU:s fortlöpande miljöanalys".
Se föredraget. Speltid 17 min 35 sek.
Ladda ned presentationsdokumentet.

Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken vid SLU talar om "Så stödjer SLU frågor om biologisk mångfald under Sveriges ordförandeskap i EU".
Se föredraget. Speltid 12 min 36 sek.
Ladda ned presentationsdokumentet.

Pernilla Christensen, analytiker vid NILS inom SLU berättar om "Behövs ett framtida fomaprogram om Fjäll/Arktis".
Se föredraget. Speltid 9 min 57 sek.
Ladda ned presentationsdokumentet.

Martin Wierup, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, berättar om "Foma-program för livsmedel - behov, motiv och förslag".
Se föredraget. Speltid 14 min 48 sek.
Ladda ned presentationsdokumentet.

Utvärdering: Möten och interkommunikation

På ett par blädderblock kunde deltagarna dela med sig av sina åsikter om möten och interkommunikation.

Bild 1, frågor och svar om möten
Bild 2, frågor och svar om internkommunikation
Bild 3, några förbättringsförslag

Filmad enkät: Vad är fortlöpande miljöanalys?

Några av deltagarna svarade i pausen på en fråga i "heta stolen".
Tio röster om vad fortlöpande miljöanalys är. Speltid 3 min 23 sek.

Presentationer efter paus

Pirjo Körsén, Miljödepartementet talar om "Miljömålsutredningen och dess konsekvenser".
Se föredraget. Speltid 27 min 39 sek. 
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Tina Zethreus, chef SLU:s informationschef talar om "Att bygga relationer med media och allmänhet, internationalisering av vetenskapskommunikation, goda exempel".
Se föredraget. Speltid 15 min 44 sek. 
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Johannes Dyring, VD för SLU Holding berättar om "Från idé till innovation, att bygga relationer med industri, goda exempel".
Se föredraget. Speltid 14 min 6 sek. 
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf]

Anders Esselin, kommunikationsstrateg och kommunikatör för Future Forest, SLU, berättar om "Att bygga relationer med intressenter och brukare, goda exempel".
Se föredraget. Speltid 13 min 48 sek. 
Ladda ned presentationsdokumentet.  [pdf] 

Presentationer från eftermiddagens verkstäder

Aktuella frågor dataplattformarna  [pdf]
Inspire-direktivet och rumsliga data  [pdf]
Framgångsrik samverkan och dialog mellan regionala och nationella miljöaktörer, exemplet "Lill-Nils"  [pdf]

Interna fomadagen 2008

Program och deltagare

Inledning

SLU:s fortlöpande miljöanalys: Nuläge och framtidsstrategi, Göran Ståhl, SLU:s vicerektor och ansvarig för verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys.

Tre nedslag i etablerad verksamhet – så har vi bidragit till bättre beslutsunderlag

Program biologisk mångfald, Mora Aronsson koordinator för programmet
Program organiska risksubstanser och metaller, Jenny Kreuger, koordinator för programmet
Program jordbrukslandskap, Johan Svensson programchef för NILS, nationell inventering av landskap i Sverige 

Tre nedslag i nyare verksamhet – hur kan vi bidra till bättre beslutsunderlag?

Program djurhälsa, Agneta Oskarsson, koordinator för programmet Program vilt, Fredrik Dahl, koordinator för programmet
Program bebyggd miljö, Jesper Persson, koordinator för programmet

Perspektiv på internationellt miljösamarbete

Några projekt om biologisk mångfald och skog, Tor-Björn Larsson, EEA (European Environment Agency)

Eftermiddagens diskussioner

Sammanfattningar

Temadag 2007

Fortlöpande miljöanalys - nuläge och visioner om utvecklingsvägar

Program
Inbjudan

Globalisering, klimatförändringar och ökade anspråk på naturresurserna ställer nya krav på helhetstänkande när morgondagens principer för hållbar naturförvaltning utvecklas. Den fortlöpande miljöanalysen har en nyckelroll att leverera faktaunderlag till politiker och andra beslutsfattare. SLU har under drygt 10 år utpekat området som en egen verksamhetsgren, i synergi med forskning och utbildning. SLU vill nu ta steget vidare och göra den fortlöpande miljöanalysen än mer samhällsrelevant. Den 14 november arrangerade SLU en temadag där nuläget presenterades och utvecklingsvägar och prioriteringar diskuterades.

Presentationer

Program och nedslag i preliminärt strategiförslag (Ewa Bringmark)
Övergripande om fortlöpande miljöanalys (Torgny Widerholm)
Sjöar och vattendrag (Mats Wallin)
Skog (Anna-Lena Axelsson)
Klimatpåverkan (Erik Karltun)
Organiska risksubstanser och metaller (Jenny Kreuger)
Vilken roll kan SLU spela i en föränderlig omvärld (Johan Bodegård)

Workshop

Om dagens workshop (Göran Ståhl)
Sammanfattning workshop 2007 (Göran Ståhl m.fl.)

Folder

Fortlöpande miljöanalys - Highlights november 2007

Workshop 2006

Sammanfattning workshop 2006 (Göran Ståhl m.fl)

Sidansvarig: plan-web@slu.se