För dig som är forskare

Senast ändrad: 04 oktober 2017

Det här är en portalsida som samlar användbar information för dig som är forskare på SLU. Informationen hämtas från medarbetarwebben och SLU:s externa webb. För frågor om innehållet på de länkade sidorna - vänligen vänd dig till respektive sidas sidansvarig.


Innehåll:

Arkivering av forskningsmaterial | Ekonomi och finansiering | Etiska frågor | Forskarkarriär |Forskarmobilitet | Forskningsinfrastruktur | Geografisk IT | Handledning av doktorander | Informationssökning | Innovation och kommersialisering |Juridiska frågor | Omvärldsanalys | Publicering | Språkstöd | Statistikstöd | Ange rätt SLU-adress vid vetenskaplig publiceringArkivering av forskningsmaterial


 

Ekonomi och finansiering


 

Etiska frågor


 

Forskarkarriär

SLU:s karriärstege, riktlinjer för docentantagning och befordran, m.m.:  Akademisk karriär


 

Forskarmobilitet


 

Forskningsinfrastruktur

Dessa faciliteter kan ofta bokas även av forskare utanför SLU.

Övergripande SLU

NJ

VH

LTV

S


 

Geografisk IT

Verksamhetsstöd i form av rådgivning, programvaror, kurser mm, gällande användningen av geografiska data och geografiska informationssystem: GIS-stöd


 

Handledning av doktorander

Forskarutbildning på SLU: examensmål, lagar, förordningar, riktlinjer samt kontaktpersoner.


 

Informationssökning

Informationssökning, kurser och seminarier om informationssökning, omvärldsanalys med mera: SLU-biblioteket


 

Innovation och kommersialisering

SLU Holding ger kostnadsfri hjälp i frågor som rör samarbete med industrin, patent, avtal och affärsjuridik samt finansiering. 


 

Juridiska frågor


 

Omvärldsanalys

Information om omvärldsbevakning; hur man systematiskt kan bevaka och analysera faktorer som påverkar en organisation eller ett forskningsprojekt: SLU-biblioteket, omvärldsanalys


 

Publicering

Vetenskaplig publicering, open access, parallellpublicering, bibliometri:


 

Språkstöd

På språksidorna finns skrivtips för webben, SLU:s språkpolicy och stilguide, webbaserad klarspråkskurs med mera.


 

Statistikstöd

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se