Medarbetarwebben

Basservice

Här på servicesidorna hittar du information om olika basservicetjänster och produkter liksom länkar och tips.

Gemensam service samordnar och koordinerar Infras hela serviceutbud och verksamhetsstöd över Infras samtliga verksamhetsområden och verksamhetsorter, främst internt inom Infra men även utåt gentemot Infras kunder. Enheten kvalitetsgranskar och följer upp Infras samordnade service- och stödleveranser samt ansvarar för att Infras ärendehanteringssystem Remotex utvecklas och implementeras i Infras hela organisation.

Publicerad: 28 juli 2017 - Sidansvarig: infra-webb@slu.se