Medarbetarwebben

Miljö

SLU påverkar miljön direkt genom bland annat resursanvändning, resor och utsläpp, men vi kan också påverka indirekt genom vår unika kompetens inom området.

logga_miljo.jpg

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011. Där kan man läsa följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."

tipsrunda_miljo_01.jpg

I samband med firandet av SLU 40 år för medarbetare kunde ni som var på plats på Ultuna se SLU Miljös roll-up (se bild) med alla våra miljöcertifikat representerade. Hur mycket kan du om SLU:s miljöarbete?

Var med och tävla här >>
kollage_orange.jpg


Avvikelser och förbättringsförslag när det gäller miljöfrågor kan anmälas här.

Anmälan av miljöärenden >>
_MG_3994.jpg

Cykelvänlig arbetsplats

SLU i Ultuna vill minska vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor. Detta gör vi genom att uppmuntra och förbättra möjligheterna att resa med cykel till/från arbete samt ge möjlighet att göra tjänsteresor med cykel.

Läs mer här >>