Medarbetarwebben

IT

Här kan du ta del av våra tjänster samt göra felanmälningar.

På grund av brand i IT-avdelningens lokaler i Uppsala så kan du nu uppleva en förhöjd responstid för dina ärenden. Vad beträffar videosupporten så är det tyvärr inte längre möjligt att få hjälp via videosamtal till supporten men det går fortfarande bra att kontakta videosupporten via mail och telefon.


Branden har enbart orsakat materiella skador på våra medarbetares arbetsutrustning och inga personer befann sig i lokalerna vid brandtillfället.

IT-avdelningen vid SLU har till uppgift att tillhandahålla den service och det stöd i IT-frågor som studenter och anställda behöver för att kunna utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt. 

Här kan du bland annat ta del av information, guider och manualer kring områdena IT, telefoni och videomöten samt läsa mer om de tjänster som IT-avdelningen erbjuder. 

Du kan även skapa och följa upp dina pågående supportärenden.

Publicerad: 16 januari 2018 - Sidansvarig: anders.burmeister@slu.se