Medarbetarwebben

Informationshantering och registrator

Informationshantering betyder styrning och kontroll av verksamhetsinformationen under dess hela livscykel. Hanteringen omfattar registrering, validering (bevarande/gallring, känslighetsgrad), kvalitetssäkring genom metadata och behövlig dokumentation, redovisning, tillgänglighet, skydd och förvaring.

Publicerad: 05 december 2017 - Sidansvarig: Renata.Arovelius@slu.se