Facket

Senast ändrad: 22 januari 2018
ume_matsal.jpg

Vid SLU finns det tre arbetstagarorganisationer.

SACO-S föreningen vid SLU

www.saco.slu.se, mejl: saco@slu.se

Ordförande: Lars Lundqvist
Vice ordförande: Andrus Kangro
Sekreterare: Anneli Lundkvist

Uppgift om kontaktpersoner på olika orter finns här: www.saco.slu.se/kontakt/kontakt.htm.

Statstjänstemannaförbundet, ST avd 221 (ett TCO-förbund)

www.st.slu.se

Avdelning 221, Jordbruksforskning
Ordförande: Lotta Olsson

Sektion 01: SLU Ultuna
Ordförande: Lotta Olsson

Sektion 02: SLU Alnarp
Kontaktperson Jörgen Olsson tel 040 415 431

Sektion 03: Umeå, Röbäcksdalen
Ordförande. Hans Åkesson

Sektion 10: SLU Skara
Ordförande: Anne Larsen

SEKO, Facket för service och kommunikation, sektion 704, klubb 403

www.seko.se

SEKO

Ordförande Linda Thörnström 018-671057

Vice ordförande: Gunilla Helmersson

Maila oss för uppgift om kontaktpersoner på olika orter.
Mailadress: Seko@slu.se


Kontaktinformation

Personalspecialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: eva.borgert@slu.se