Om du vill säga upp dig

Senast ändrad: 22 januari 2018

En uppsägning från arbetstagarens sida ska vara skriftlig. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om kortare (eller längre) uppsägningstid än vad som följer av sammanställningen nedan.

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller enligt avtal följande uppsägningstider:

Anställningstid    Uppsägningstid
högst 1 år 1 månad
mer än 1 år   2 månader


Med anställningstid menas hur länge du har varit anställd av svenska staten. 

Blankett

Använd gärna blanketten ”Uppsägning, egen" på Blankettsidan. Fyll i och skriv under, sen kan du lämna den till din chef.


Kontaktinformation

Personalspecialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: eva.borgert@slu.se