Personalpolicy

Senast ändrad: 22 januari 2018
akva_solnedgang.jpg

Enligt vår personalpolicy är medarbetarna SLU:s viktigaste resurs för att förverkliga vårt universitets visioner och mål. Principen om ett hållbart nyttjande har också sin relevans i arbetslivet. Det innebär att på bästa sätt ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna.

Du läser vår personalpolicy i sin helhet under styrande dokument.

Policy för ledarskap och medarbetarskap

SLU har också en policy för ledarskap (ledaridén) och en policy för medarbetarskap (medarbetaridén). Vi har samlat dessa under styrande dokument.


Kontaktinformation

Personalspecialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: eva.borgert@slu.se