Om diskriminering och trakasserier

Senast ändrad: 22 januari 2018

Sveriges lantbruksuniversitet tolererar inte diskriminering eller trakasserier i någon form.

Rektor har det yttersta ansvaret för att diskrimineringslagen efterlevs på universitetet. Varje chef och arbetsledare inom universitetet har en skyldighet att se till att eventuella fall av trakasserier eller sexuella trakasserier utreds och åtgärdas. Alla arbetstagare har ansvar för att upprätthålla en arbetsmiljö fri från alla former av diskriminering.

Om du upplever dig utsatt, eller om du upplever att någon annan är det

  • Kontakta din närmaste chef.
  • Skildra skeendet som varit, anteckna när, var och hur.
  • Begär att arbetsgivaren gör en utredning.
  • Utredningen ska klargöra vad som hänt och vilka åtgärder som bör vidtas.
  • Ta emot erbjudande om bearbetning.
  • Sök hjälp hos din fackliga organisation eller skyddsombud.

Du som blivit utsatt för trakasserier eller diskriminering kan, förutom till närmaste chef, vända dig till SLUs personalspecialister, jurister och företagshälsovården. Du kan även vända dig till din fackliga organisation eller till skyddsombud. Är du doktorand kan du även vända dig till doktorandombudsmannen.

Under styrande dokument finns SLUs riktlinje om diskriminering.

Om du är chef ska du läsa här för att få råd om nästa steg.


Kontaktinformation

Personalspecialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: eva.borgert@slu.se