Medarbetarwebben

Kompetens - och karriärutveckling

Kompetensutveckling inom SLU är till stor del styrd utifrån vilken typ av anställning eller vilket uppdrag du har.


Du kan också hitta information om stipendier och utbytesmöjligheter för lärare och annan personal på sidan Personal- och lärarutbyten.

Publicerad: 11 januari 2018 - Sidansvarig: annika.grandin@slu.se