Lönen

Senast ändrad: 22 januari 2018
spannmal.jpg

Normalt betalas lönen ut tidigast den 25:e och senast den sista dagen i varje månad. Utbetalningen sker via Nordea. Om du vill få din lön insatt på ett konto i en annan bank kan du ge Nordea ett överföringsuppdrag.

Skattsedel

När du anställs ska du omedelbart skicka in din preliminära skattsedel till löneenheten. Kontakta Skatteverket om du inte har någon skattsedel.

Kontrolluppgift

I januari varje år får du en särskild kontrolluppgift för inkomståret som gått. Kontrolluppgiften använder du som underlag för din självdeklaration.

Ersättning vid tjänsteresa

När du reser i tjänsten får du ersättning för den kostnad resan innebär. SLU ersätter det du lagt ut för biljetten eller för färd med egen bil. Dessutom kan du ha rätt till traktamente och/eller förrättningstillägg för den tid som tjänsteresan pågår. Delar av ersättningen räknas som lön och beskattas.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU           

Sidansvarig: eva.borgert@slu.se