2klimat2017760.jpg
13
sep
Uppsala, Ultuna

Miljöanalys och ett varmare klimat

evenemang |
SLU40-marke-400x400.png

Är du intresserad av vad ett varmare klimat kommer att innebära för miljö- och hållbarhetsarbetet? Då är du välkommen till en spännande heldag med samtal, föredrag och utställningar med fokus på klimatförändringarna. Anmäl dig redan nu!

I år firar SLU 40 år som universitet och samtidigt firar SLU:s fortlöpande miljöanalys 20 år som egen verksamhetsgren.

Som en del i firandet bjuder rådet för fortlöpande miljöanalys på en heldag med samtal, föredrag och utställningar med fokus på klimatförändringarna ur olika perspektiv; landekosystemen, vattnet, artmångfalden och människan.

Temadagen riktar sig till dig som jobbar med miljö- och naturvårdsfrågor på myndigheter, företag och akademi och är tänkt att ge inspiration och vara ett tillfälle att nätverka brett kring klimatutmaningarna.

Under dagen ingår ett besök i en utställning om stigande havsnivåer.

Varmt välkommen!

Fakta
Tid: 2017-09-13 08:30 - 16:30
Ort: Uppsala, Ultuna
Arrangör: Rådet för fortlöpande miljöanalys
Sista anmälningsdag: 28 augusti 2017
Pris: Dagen är kostnadsfri. En "no-show"-avgift om 500 kronor kan ev. tas ut.
Mer information:

Anmäl dig senast 28 augusti, begränsat antal platser. Klimatsmarta måltider ingår för anmälda.

Praktiska frågor (inkl. posterutställning): Mejla klimat2017@slu.se.
Programfrågor: Mejla johan.stendahl@slu.se eller ann-katrin.hallin@slu.se.


Program

Ur innehållet för temadagen

Landet

Landekosystemen påverkas av ett varmare klimat på många olika sätt. Hur ser vägen ut mot en hållbar användning av landekosystemen som samtidigt motverkar uppvärmningen av klimatet? Hur följer vi utvecklingen i miljön när klimatet ändrar förutsättningarna?

Från vänster: Annika Nordin, SLU (Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU), Abraham Noel, SLU (Foto: Foto: Elisabeth Bolenius) och Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen (Foto: Stefan Lund)

Presentatörer: Annika Nordin, professor vid SLU samt programchef för Framtidens skog, och Abraham Joel, temaledare SLU Global samt forskare vid inst. för mark och miljö, SLU. Moderator: Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen.

Vattnet

Ett varmare klimat påverkar vattnet, från källa till hav, och vattenekosystemen på många olika sätt. Hur följer vi arbetet mot en hållbar förvaltning av vatten och hav när referenserna flyttas och ekosystemen förändras?

Från vänster: Anna Gårdmark, SLU och Stina Drakare, SLU (Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU).

Presentatörer: Anna Gårdmark, professor vid inst. för akvatiska resurser, SLU och Stina Drakare, koordinator för program Sjöar och vattendrag samt forskare vid inst. för vatten och miljö, SLU. Moderator tillkommer.

Artmångfalden

Ett förändrat klimat bidrar till ytterligare påfrestningar och nya risker för arter. Hur påverkar det arbetet med att vända trenden med den minskande artmångfalden?

Från vänster: Lena Tranvik, Artdatabanken, SLU (Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU), Jörgen Wissman, CBM (Foto: Annika Borg, CBM), och Jan Terstad, Naturskyddsföreningen (Foto: Naturskyddsföreningen).

Presentatörer: Lena Tranvik, programchef vid Artdatabanken och Jörgen Wissman, forskare vid Centrum för biologisk mångfald, CBM. Moderator: Jan Terstad, chef för skog och naturvård vid Naturskyddsföreningen.

Människan

Klimatförändringarna är här och kunskapen växer om vad dessa förändringar innebär. Hur hanteras forskarnas kunskap i samhället och av enskilda människor och varför hanteras den som den gör? Vad bidrar till förändrade perspektiv, livsstilar och produktionsformer? Vilken roll spelar byråkratin i en situation som ställer krav på snabb förändring? Kan breddning från miljömål till hållbarhetsmål göra skillnad?

Från vänster: Tuija Hilding Rydevik, CBM (Foto: Mark Harris), Lotten Westberg, SLU, (Foto:SLU), och Carola Wingren (Foto: SLU).

Presentatörer: Tuija Hilding Rydevik, professor SLU och chef för Centrum för biologisk mångfald, CBM, samt Lotten Westberg, forskare vid inst. för stad och land, SLU. Moderator: Carola Wingren, professor vid inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU.

Paneldiskussion

Vad är universitetets roll i klimatarbetet i framtiden? Hur kan vi bättre bidra till klimatomställningen? Det är några av frågorna som kommer att tas upp.

Moderator: Peter Högberg, rektor vid SLU. Medverkande i panelen, bland andra: Stefan Nyström, chef för Klimatavdelningen vid Naturvårdsverket och Jan Terstad, chef skog och naturvård på Naturskyddsföreningen.

Vattnet kommer, utställning i ny version

Förstå. Acceptera. Agera. Alla måste bidra i arbetet med klimatanpassningen. Utställningen "Vattnet kommer" lyfter frågan om att havet stiger.

Presentatör:  Carola Wingren, är professor i landskapsarkitektur vid SLU och kurator för utställningen. Hon delar bl.a. med sig av erfarenheter om hur konstnärliga metoder kan användas för vidgad kunskapsspridning och diskussion.

Vad gör SLU för klimatet?

Posterutställning om klimatrelaterad verksamhet vid SLU.

Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se