Krav på kunskap i engelska

Senast ändrad: 16 juni 2016

Gymnasiebetyg som motsvarar En B från svenskt gymnasium är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg från internationellt språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL) i enlighet med krav på www.universityadmissions.se. Sökande med en "Bachelor´s degree" från ett universitet där engelska är det enda undervisningsspråket kan medges undantag från krav på språktest om de uppfyller kravspecifikationerna i "The International Handbook of Universities" utgiven samma år som examen utfärdades.

När det gäller resultat från TOEFL ska det komma direkt till SLU från Educational Testing Service (ETS). Koden som då ska användas är 1185.


Kontaktinformation

Generellt om forskarutbildningen: Lotta Hansson

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

  • Helene Larsson Jönsson, Institutionen för biosystem och teknologi,  Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
  • Åsa Klintborg Ahlklo, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

S-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se