Utbildningens avslutning

Senast ändrad: 01 september 2016
PhD_promotion08.jpg

Avhandlingen

Forskningsarbetet som bedrivs under studietiden publiceras på olika sätt och samlas i en avhandling. Avhandlingen är den skriftliga examinationen som ska visa att den blivande doktorn kan redovisa sitt arbete på ett vetenskapligt sätt och att man uppnått utbildningsmålen.

Disputationen

Avhandlingen presenteras och försvaras vid en disputation. Detta är ett öppet seminarium där en av fakulteten utsedd expert, opponent, diskuterar och ifrågasätter avhandlingens innehåll. Syftet är att respondenten,den blivande doktorn, ska med hjälp av sin vetenskapliga kompetens diskutera och bemöta frågorna. En betygsnämnd observerar och deltar i diskussionen. Det är nämnden som efteråt som bestämmer om respondentens avhandling och muntliga försvar visat att han/hon uppnått utbildningens mål.

Examen

När alla kurser, avhandling och disputation är godkända så utfärdar universitet en doktorsexamen i det forskarutbildningsämne man blivit antagen till. Beroende på vilken grundexamen man har så blir man:

  • Agronomie Doktor
  • Skoglig Doktor
  • Veterinärmedicine Doktor
  • Filosofie Doktor

Kontaktinformation

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29
Petra Fransson, Uppsala, Tel: 018-67 18 64

S-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641
Petra Fransson, Uppsala. Tel: 018-67 18 64

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Jan Hultgren, Skara. Tel: 0511-67103

 

Generellt om forskarutbildningen: Lotta HanssonLotta Jäderlund

Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se