Forskarutbildningsämnen

Senast ändrad: 06 september 2016

En doktorand blir antagen till ett forskarutbildningsämne. Varje ämne finns reglerat i en allmän studieplan. SLU har fyra fakulteter och varje fakultet har sina specifika ämnen.

På den här sidan hittar du information om vilka forskarutbildningsämnen som finns vid SLU. Varje fakultet har sina specifika ämnen men det finns även ämnen som spänner över flera fakulteter. 

Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Biologi
Landskapsplanering
Lantbruksvetenskap
Teknologi
Trädgårdsvetenskap

Naturresurser och jordbruksvetenskap

Agrarhistoria
Biologi (med inriktningar)
Biometri (med inriktningar)
Ekonomi (med inriktningar)
Husdjursvetenskap inriktning Utfodring och vård
Kemi
Landsbygdsutveckling
Landskapsplanering
Livsmedelsvetenskap (med inriktningar)
Markvetenskap (med inriktningar)
Miljöanalys
Miljökommunikation
Skogshushållning
Teknologi
Växtodlingslära

Skogsvetenskap

Skogshushållning
Biologi
Markvetenskap
Ekonomi
Teknologi

Veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Biologi
Bioinformatik
Biomedicinsk vetenskap
Djuromvårdnadsvetenskap
Husdjursvetenskap
Teknologi
Veterinärmedicinsk vetenskap

 


Kontaktinformation

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29
Petra Fransson, Uppsala, Tel: 018-67 18 64

S-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641
Petra Fransson, Uppsala. Tel: 018-67 18 64

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Jan Hultgren, Skara. Tel: 0511-67103

 

Generellt om forskarutbildningen: Lotta HanssonLotta Jäderlund

Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se