SLU:s historik

Senast ändrad: 04 april 2017
hernquist_bit180.jpg

SLU är ett ungt universitet med gamla anor. Det bildades 1977 efter en sammanslagning av Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan samt Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara.

I mitten av 1700-talet togs de första stegen mot högre utbildning och forskning inom jordbruk, skogsbruk och veterinärmedicin.

På 1700- och 1800-talen tillkom Veterinärinrättningen i Skara (1775) samt Veterinärinstitutet och Skogsinstitutet i Stockholm. I Ultuna och Alnarp bildades lantbruksinstitut.

För forskning och försök fanns också statliga och privata institutioner som till exempel Centralanstalten för försöksväsendet på experimentalfältet i Stockholm.

Lantbrukshögskolan bildades 1932, baserad på Ultuna lantbruksinstitut och på delar av Centralanstaltens forskningsverksamhet.

I början av 1900-talet inleddes en samordning av de vetenskapliga institutionerna som resulterade i tre högskolor: Kungliga Lantbrukshögskolan, Kungliga Skogshögskolan och Kungliga Veterinärhögskolan.

År 1975 fick dessa en gemensam styrelse och andra gemensamma organ.

Den 1 juli 1977, slutligen, bildade de tre högskolorna samt Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara tillsammans SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Invigning av Lantbrukshögskolan 1932. Nordiska museet, CC BY-NC-ND
Lantbrukshögskolan bildades 1932, baserad på Ultuna lantbruksinstitut och på delar av Centralanstaltens forskningsverksamhet. Bild på Lantbrukshögskolan 1932. Foto: Nordiska museet

Några nedslag i historien

1775

Veterinärinrättning grundas I Skara. Peter Hernquist, lärjunge till Carl von Linné och den svenska veterinärmedicinens fader, förestår den nya institutionen som är den sjätte i sitt slag i världen.

1821

Veterinärinrättning grundas I Stockholm. Byter namn till Veterinärinstitutet 1867 och blir en högskola 1914.

1813

Kongl. Svenska LandtbruksAcademien installeras som ett organ för lanthushållningens främjande i Sverige. Akademien bedriver forskning och försöksverksamhet på Experimentalfältet i Stockholm.

1828

Skogsinstitutet grundas med uppgift att erbjuda utbildning åt studenter skogsutbildning. Blir högskola 1914.

1848

Ultuna lantbruksinstitut inrättas på initiativ av Robert von Kraemer och Johan Arrhenius.

1907

Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet inrättas. Hit förs större delen av verksamheten från Lantbruksakademiens experimentalfält.

1932

En lantbrukshögskola bildas, baserad på Ultuna lantbruksinstitut och på delar av Centralanstaltens forskningsverksamhet. 

1977

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, bildas. Det sker genom en sammanslagning av lantbruks-, skogs- och veterinärhögskolorna, Veterinärinrättningen i Skara och Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se