Beställ studieintyg

Senast ändrad: 03 maj 2017

Som alumn kan du själv ta ut studieintyg om du har kvar ditt studentkonto. Annars kan du beställa genom Servicecenter. Intygen går att få på svenska och engelska.

Skriv ut intyg från Mina studier?

Om du har kvar ditt studentkonto tar du ut studieintyg enklast genom Mina studier. Gör såhär:

 1. Gå till Mina studier.
 2. Välj Intyg och Skapa nytt intyg.
 3. Du kan välja mellan följande säkra intyg:
  - Resultatintyg på grund- och avancerad nivå (studier på SLU)
  - Nationellt resultatintyg på grund- och avancerad nivå  (alla svenska universitet/högskolor)
  - Registreringsintyg på grund- och avancerad nivå (studier på SLU)
 • Resultatintyg visar alla dina avklarade kurser och eventuell examen.
 • Registreringsintyg visar vilka kurser du är eller har varit registrerad på för de valda terminerna.
 • Du kan få samtliga intyg på svenska och engelska.

Säkra intyg

När du beställer ett säkert intyg genom Mina studier skapas en pdf, som du kan mejla och skriva ut. Intygen gäller som underskrivna och stämplade intyg.

Mottagaren kan kontrollera att intygen stämmer genom en kontrollwebb. Webbadress och verifieringskod står på intyget. Ett skapat intyg är giltigt i 360 dagar.

Beställ ett signerat intyg

Servicecenter i Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå hjälper dig med studieintyg om du inte har kvar ditt studentkonto eller om du vill ha ett intyg som är signerat och stämlat. 

Du kan även beställa ditt underskriva intyg på webben.  

Intyg skickas till den adress du har uppgivit.

Intygen skrivs ut ur SLU:s studiedokumentation Ladok och är både underskrivna och stämplade.


Kontaktinformation

Karin Bennmarker, alumnsamordnare, utbildningsavdelningen

018-67 11 39

slualumn@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se