Internationella plattformar

Senast ändrad: 08 februari 2017
Krafttral-SLU_110412_0001_btn-880.jpg

Internationell samverkan är en av universitetets ledstjärnor, och vi har samarbeten på många håll och inom många olika fält. Några av de viktigaste plattformarna för samarbete ser du här.

Forskning och miljöanalys

Utbildning

  • Euroleague (ELLS)
    ELLS-nätverket består av utvalda europeiska universitet inom områdena Life Sciences, lantbruk, skogsbruk, miljövetenskap, naturresurshushållning, veterinärmedicin och livsmedelsvetenskap.
  • NOVA University Network
    NOVA är ett nätverk mellan vid de åtta nordiska universiteten inom veterinärmedicin samt skogs- och lantbruksvetenskaperna. NOVA verkar för att stödja, administrera och initiera samarbete mellan medlemsuniversiteten, framför allt inom utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Övrigt


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se