Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Global

SLU Global koordinerar, stödjer och informerar om SLUs forskning, undervisning och övrig verksamhet med syfte att stödja utvecklingen av lantbruksområdet i låginkomstländer. 

 

 

 

  

Läs mer om SLU Global på de engelska sidorna.

Publicerad: 28 mars 2017 - Sidansvarig: malin.planting@slu.se