Möt SLU i Almedalen

Senast ändrad: 07 augusti 2017
Almedalen_Bucht.jpg

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:s GMO-lagstiftning ett hinder för Sveriges livsmedelsstrategi? Hur får vi unga entreprenörer att söka sig till den biobaserade ekonomin? Hur kan landsbygden dra nytta av globaliseringen? Det var några av de frågor som lyftes av SLU under Almedalsveckan 2017.

Program med sikte på framtiden

För åttonde året i rad medverkade SLU med seminarier under politikerveckan i Almedalen, som startade söndagen den 2 juli 2017. De åtta egna seminarierna arrangerades 4, 5 och 6 juli på Campus Gotland, alldeles intill Almedalen. Vissa av dem filmades och kommer att kunna ses i efterhand.

Flera SLU-forskare medverkade också i evenemang på andra platser och tider, arrangerade av andra organisationer. Under Almedalsveckan genomfördes totalt närmare 4100 evenemang som skapats av nästan 2000 arrangörer - ett enormt utbud.

SLU:s vicerektor för samverkan, Erik Fahlbeck, redovisade sina intryck i fyra inlägg i SLU:s rektorsblogg.

Huvudprogrammet på Campus Gotland

Seminarierna i SLU:s huvudprogram hölls på Uppsala universitet – Campus Gotland. Använd länkarna för mer information om ämnet, samt om medarrangörer och medverkande.

Tisdag 4 juli

Ett nytt samhällskontrakt för skogen? Hur hittar vi en ny väg framåt?

Seminariet om skogsfrågor lockade så mycket folk att alla inte fick plats i lokalen.

Unga i klyftan mellan stad och land: utmaningar i Sverige och Afrika

Panelens två lantbrukare beskrev villkoren för unga lantbrukare i Nigeria och Sverige, och det fanns många likheter.

Teknikneutralitet i praktiken – hur ska moderna växtförädlingstekniker få en chans i Sverige och EU?

Seminariet om modern växtförädling ramades in av ett dukat bord med exempel på "genmodifierade livsmedel" som omger oss i vardagen, utan att vi kanske reflekterar över det.

Onsdag 5 juli

Djur- och humansjukvård måste samarbeta mer mot antibiotikaresistens – det gäller en och samma hälsa

I den brett sammansatta panelen fanns bl.a. folkhälsoministerns statssekreterare Agneta Karlsson.

Det ska produceras mer mat i Sverige enligt regeringens livsmedelsstrategi, men hur ska det gå till?

Det andra helt fullsatta seminariet var det om Sveriges livsmedelsstrategi. I paneldiskussionen om hur strategins mål ska kunna förverkligas medverkade Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Future Cities, Urbanscapes! A landscape perspective to help tackle 21st century urban challenges

I seminariet om framtidens städer kunde åhörarna bidra till diskussionen genom att skapa s.k. ordmoln med sina mobiler. Här kommenteras ett sådant av Patrik Faming från Boverket.

Torsdag 6 juli

Många regioner tar fram egna livsmedelsstrategier, men hur går man från ord till handling?

Natalie Tysk berättar om den kartläggning hon gjort av regionala livsmedelsstrategier, på uppdrag av Hushållningssällskapens förbund.

Nytänkande kring ekonomi och lokal organisering: globalisering i lokalsamhällets tjänst

Engagerade bordssamtal om lokal ekonomi och organisering, utifrån exempel från Vuollerim i Norrbotten och Närsbygden på Gotland. Ciceron var Thomas Norrby.

Foto: David Stephansson

Fler evenemang där SLU-forskare medverkade

Kloka beslut bygger på forskning

SLU har arrangerat och medverkat i seminarier under Almedalsveckan sedan 2010. Här möter våra forskare politikerna som kommer för att diskutera några av våra viktigaste framtidsfrågor: miljön, maten, djurhälsan.

SLU vill i första hand att den forskning som genomförs här ska synas och ha betydelse i de beslut som tas i politiken idag. Men det är också viktigt vad vi tar med oss tillbaka från diskussioner och seminarier med allmänheten, politiker, intresseorganisationer och företag.

Kontaktperson

David.Stephansson@slu.se, 018-67 14 92

Fakta:

SLU:s medverkan tidigare år

Här finns information från SLU:sprogram på politikerveckan i Almedalen under tidigare år.


Kontaktinformation
Sidansvarig: david.stephansson@slu.se