Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkanslektorer och andra ämneskunniga

SLU har flera samverkanslektorer med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället. Kontakta gärna dem eller andra ämneskunniga forskare.