Kampanjer inom medborgarforskning och naturväkteri vid SLU

Senast ändrad: 22 juni 2017
Ängsnätfjäril, Melitaea cinxia, är en av fyra fjärilar i sommarens kampanj. Foto: Anders Ohlsson.

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri. Nytt för i sommar är exempelvis att Fjällkalendern startar med verksamhet i Abisko, läs mer längre ned och ladda ned app. Missa inte heller att rapportera in fynd av svartmunnad smörbult.

Kampanjer knutna till Artportalen

Bioblitz Linné 21-22 maj 2017

Var med på Bioblitz Linné! Följ med Biotopia och ArtDatabanken ut och leta arter i vackra Hågadalen 21-22 maj för att fira internationella dagen för biologisk mångfald.

På söndagen är det drop-in för allmänheten, följ med en expert ut för att leta efter arter! På måndagen är skolklasser från gymnasiet välkomna (men allmänheten också välkommen), boka ert besök på bokning@biotopia.nu. Läs mer om Bioblitz Linné.

Hjälp till att utreda gulärlornas taxonomi

Nordlig gulärla, sydlig gulärla eller intermediär? I Sverige häckar två underarter av gulärla, sydlig gulärla och nordlig gulärla. Hjälp forskarna att reda ut taxonomin hos gulärlornahos gulärlorna genom att rapportera dina fynd. Läs mer om hur du kan bidra.

Många kampanjer som är knutna till Artportalen.se handlar om faunaväkteri eller floraväkteri, en ideell övervakning av hotade djur och växter . Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana och rapportera arter!

Genom kampanjerna uppmärksammas varje säsong vissa enskilda arter eller artgrupper. Det behövs mer kunskap om var dessa arter finns. Bland annat har vi behov av hjälp med att spana efter igelkottar, groddjur, bastardsvärmare, trollsländorbuskmus och småkryp.

Kampanjer knutna till Naturens kalender

Fjällkalendern

När du besöker Abisko kan du delta i forskning om klimatförändringens effekter i den svenska fjällvärlden. Ladda hem appen (Fjällkalendern för Android, Fjällkalendern för iPhone) och leta upp fenologislingan på berget Nuoljas sluttning och gör dina observationer. Läs mer om Fjällkalendern.

Nu är Fågelkalendern igång

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?! I Fågelkalendern samlar vi in observationer av flyttfåglars ankomst, men även avflyttning och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet. Läs mer och anmäl intresse.

Vårkollen 30 april-1 maj

För tredje året genomför Naturens kalender i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen Vårkollen under Valborg 29 april-1 maj. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur olika arter och olika delar av landet påverkas.  Läs mer om vårkollen. Ta del av resultat från Vårkollen 2017.

Naturens kalender i skolan - höstförsöket

För fjärde året i rad genomfördes hösten 2016 Höstförsöket. där skolelever får delta i riktig forskning. Nytt för i år var ett delförsök om Ekens mångfald. Nyfiken? Se på videon där Tomas Roslin förklarar mer:

Läs mer om Höstförsöket 2016 . Genom att delta i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som redan väckt nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer.  Läs mer om Naturens kalender i skolan.

Bikalendern

 I ett nytt samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Svenska fenologinätverket bidrar biodlare till att vi får fram ny kunskap om vad den förändrade växtsäsongen betyder för bisamhällets tillväxt, hälsa, honungsproduktion och pollinering.

Eftersom vi vill att projektet ska omfatta hela landet kan inte forskarna samla in data själva.  Läs mer om hur du kan bidra till bikalendern.

Främmande invasiva arter och sjukdomar

Svartmunnad smörbult

Sett den främmande svartmunnade smörbulten? I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige. Här kan du som privatperson också hjälpa till genom att rapportera dina fynd. Läs mer om den svartmunnade smörbulten och om hur du kan rapportera in fynd.

Amerikansk hummer

Sett en främmande hummer? Under höstens hummerfiske kan du hjälpa forskarna att kartlägga spridningen av amerikansk hummer. Läs mer om uppropet.

Skogsskada

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Med din hjälp kan arbetet med att öka kunskapen om skador på träd och skog bidra till att utveckla metoder och strategier med syfte att minska risken för skador. Läs mer om hur du kan rapportera in skador i Skogsskada.

Hjälp oss rädda askarna!

De senaste tio åren har askskottsjukan spridit sig snabbt i landet. Du kan hjälpa till genom att rapportera platser där friska askar växer.


Kontaktinformation

Kjell Bolmgren, koordinator för Svenska fenologinätverket, Naturens kalender
E-post: kjell.bolmgren@slu.se
Telefon: 018-67 12 61
Enheten för skoglig fältforskning

Pavel Bína, koordinator för program Biologisk mångfald, koordinator faunaväkteri.
E-post: pavel.bina@slu.se,
tel. 018-67 34 06
Artdatabanken

Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Åke Lindelöw, Fältentomolog
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317  

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se