Sveriges lantbruksuniversitet

Art- och miljödata

Här hittar du art- och miljödata som finns lagrade i databaser, informationsportaler, gis-skikt och webbtjänster vid SLU.

Pigghaj (Squalus acanthias). Illustration: Karl Jilg

Hajar du vilken resurs Artfakta är?

I Artfakta kan du till exempel läsa om gruppen broskfiskar. Du hittar information genom att söka dig uppåt och nedåt i släktträdet, från ryggradsdjur ner till havsmus och de svenska arterna av hajar och rockor. På bilden här syns en pigghaj (Squalus acanthias).

Det senaste komplementet till Artfakta är ett verktyg för artbestämning – Artnyckeln. Just nu finns nycklar för smalbin, lockespindlar, hoppspindlar, bastardsvärmare och påpälsade pälsbin men fler kommer.

 

Publicerad: 29 mars 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se