Sveriges lantbruksuniversitet

Program Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

pavel_750.jpg

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Kontakta mig gärna!

Pavel Bína, koordinator. E-post: pavel.bina@slu.se, tel. 018-67 34 06, Artdatabanken