Sveriges lantbruksuniversitet

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Johan Stendahl, SLU

Kontakta mig gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Välkommen att kontakta mig!

Johan Stendahl, koordinator, johan.stendahl@slu.se, tel. 018-67 38 01, Institutionen för mark och miljö, SLU

Milljöanalys i en varmare värld - temadag om klimat den 13 september 2017

13 september: Miljöanalys och ett varmare klimat

Vad kommer ett varmare klimat att innebära för miljö- och naturvårdsarbetet? För arbetet med hållbarhetsmålen?

Den 13 september bjuder vi på en spännande heldag med samtal, föredrag och utställningar med fokus på klimatförändringarna ur olika perspektiv.

Anmäl dig senast 28 augusti. Begränsat antal platser.