Sveriges lantbruksuniversitet

Program Jordbrukslandskap

Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik samt internationell rapportering.

Åke Berg, foto: Viktor Wrange. Katarina Kyllmar, foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Ta gärna kontakt!

Vill du samarbeta med oss i programmet eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Hör gärna av dig!

Katarina Kyllmar (t.h. i bild), koordinator, katarina.kyllmar@slu.se, tel. 018-67 25 97, institutionen för mark och miljö, SLU.