Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Milljöanalys i en varmare värld - temadag om klimat den 13 september 2017

13 september: Miljöanalys och ett varmare klimat

Vad kommer ett varmare klimat att innebära för miljö- och naturvårdsarbetet? För arbetet med hållbarhetsmålen?

Den 13 september bjuder vi på en spännande heldag med samtal, föredrag och utställningar med fokus på klimatförändringarna ur olika perspektiv.

Anmäl dig senast 28 augusti. Begränsat antal platser.

skogsdata2017_750.jpg

På gång inom miljöanalys

Sveriges skogar blir allt tätare och virkesrikare. Samtidigt minskar markväxtlighetens utbredning. Det visar 2017 års officiella statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU, som i år även utökats med nya uppgifter om skogsskador, bärproduktion och kolförråd.

Läs mer om Skogsdata 2017

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för miljöanalys. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i program som anknyter till miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 16 programkoordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Publicerad: 29 juni 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se