Sveriges lantbruksuniversitet

Akademiskt

SLU:s akademiska liv inbegriper såväl forskarutbildning och färdig avhandling som docentföreläsningar, promotionsceremonien och installationen av nya professorer.

thomas_oles_750.jpg

Professorsföreläsningar på Ultuna

Torsdagen den 30 mars installationsföreläste SLU:s nya professorer på Ultuna. Här kan du se de filmade föreläsningarna.