Behörighet

Senast ändrad: 22 mars 2017

För att bli antagen till universitet eller högskola måste du uppfylla vissa förkunskapskrav.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet är gemensam och krävs för all högskoleutbildning. Det finns grundläggande behörighetskrav både för utbildningar på grundnivå och för utbildningar på avancerad nivå. Vad grundläggande behörighet innebär förklaras bäst på antagning.se.

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten ställs ofta krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten skiljer sig mellan olika utbildningar och är krav på specifika förkunskaper som är nödvändiga för att du ska kunna följa en viss utbildning. Den särskilda behörigheten till program på grundnivå kallas för områdesbehörighet. Vilken områdesbehörighet som krävs för program vid SLU kan du läsa om på respektive programs webbsida.

Behörig på andra sätt

Om du saknar formell behörighet kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du sökt. I en sådan samlad bedömning väger universitetet in kunskaper från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet. Mer information om hur du ansöker om undantag och reell kompetens hittar du på Studentwebben. Din ansökan om reell kompetens och undantag måste skickas in senast sista anmälningsdag.

För utbildningar som ges på engelska ges generellt undantag från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Reell kompetens

Att ansöka om prövning av reell kompetens är ett sätt för dig att bli behörig även om du saknar den formella behörigheten. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker. Läs mer om Reell kompetens här.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se