Sveriges lantbruksuniversitet

Till nytta för samhället

Samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. SLU bidrar med kunskap och kompetens i en mängd olika samverkansprojekt.

ErikF+YlvaH-750-EXT_170224_8951_msn.jpg

Samverka med oss!

Här kan du hitta vem du ska kontakta för att samverka med oss om du t.ex. vill samarbeta med studenter eller utveckla en innovation. Har du en fråga - ta kontakt med våra samverkanslektorer eller andra ämneskunniga!

Vicerektor Erik Fahlbeck är ansvarig för SLU:s samverkan med det svenska samhället. Vicerektor Ylva Hillbur är ansvarig för vår internationella samverkan. Du ser exempel på SLU:s aktiviteter nedan.

StenhammarSLU_110615_0036_vwe-750.jpg

Återkommande evenemang

SLU-forskare medverkar årligen i flera evenemang, t.ex. Almedalveckan, Borgeby fältdagar och Matologi.