Publicera strategiskt

Genom att publicera strategiskt kan du maximera dina publikationers synlighet och på det sättet öka deras möjlighet att bli citerade. Det finns många skäl för att ta kommando över sin närvaro på nätet. Du vinner ökad synlighet, ökade kontaktmöjligheter och inte minst möjligheten att ha kontroll över hur du själv och din forskning skall presenteras