Publicera avhandling

Senast ändrad: 03 maj 2017

På den här sidan och undersidorna hittar du information om att formatera din avhandling, trycka den och publicera den elektroniskt i SLU:s öppna arkiv Epsilon.

Publicera doktorsavhandling vid SLU

 • Du som är författare har ansvar för att formatera din avhandling, ordna med tryckning och deponera avhandlingen i Epsilon. Utförlig guide för hela publiceringsprocessen.
 • Det är obligatoriskt att publicera doktorsavhandlingen elektroniskt i SLU:s öppna arkiv Epsilon senast tre veckor före disputation (på spikdagen).
 • Det är obligatoriskt att använda SLU-bibliotekets dokumentmall för doktorsavhandling.
 • Alla doktorsavhandlingar ska ingå i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Seriens ISSN är 1652-6880.
 • Alla doktorsavhandlingar ska ha två unika ISBN-nummer (beställ här): ett till den tryckta versionen och ett till den elektroniska versionen, samt ett delnummer i Acta-serien.
 • Din avhandling ska vara färdigtryckt senast tre veckor innan disputationen (på spikdagen). Du ansvarar för att rätt antal tryckta exemplar av din avhandling skickas till SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet, se nedan.

Publicera gemensamma och dubbla avhandlingar

 • Gemensamma och dubbla avhandlingar ska publiceras i SLU:s avhandlingsserie Acta Universitatis Agriculturae Sueciae och publiceras elektroniskt i Epsilon.
 • Omslaget kan vid behov anpassas till partneruniversitetets mall men följande uppgifter måste finnas:
  1. SLU:s logga och Acta-seriens namn på omslaget.
  2. Löpnumret och Acta-seriens ISSN på omslaget.
  3. Det ska tydligt anges på omslaget eller på någon av inledningssidorna att avhandlingen är ett resultat av en gemensam examen, samt vilka universitet som är involverade. Om avhandlingen publiceras utanför SLU ska publiceringsort tydligt anges.

Publicera licentiatavhandling vid SLU

 • Du som är författare har ansvar för att formatera din avhandling, ordna med tryckning och deponera avhandlingen i Epsilon. Utförlig guide för hela publiceringsprocessen.
 • Det är obligatoriskt att publicera licentiatavhandlingen elektroniskt i SLU:s öppna arkiv Epsilon.
 • Det är frivilligt att använda SLU-bibliotekets dokumentmall för licentiatavhandling.
 • Licentiatavhandlingarna publiceras inte i Acta-serien för doktorsavhandlingar. Det finns heller inte någon SLU-gemensam serie för licentiatavhandlingar även om vissa institutioner har inrättat sådana eller publicerar dem i sin rapportserie. Kontrollera med din institution vad som gäller.
 • Alla licentiatavhandlingar ska ha två unika ISBN-nummer (beställ här): ett till den tryckta versionen och ett till den elektroniska versionen.
 • Du ansvarar för att rätt antal tryckta exemplar av din avhandling skickas till SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet, se nedan.

 

Tryckta exemplar som ska skickas till biblioteket och registrator

 • För dig vid NJ-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 3 exemplar av din avhandling på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid VH-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid S-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling på SLU-biblioteket vid den ort där disputationen sker och 2 exemplar av din avhandling hos Registrator, SLU, 901 83 Umeå, varav ett exemplar ska ha hål samt inkludera spikbladet.
 • För dig vid LTV-fakulteten: Repro Alnarp sköter detta och skickar tryckta exemplar till biblioteket och registrator.
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se