Vad är upphovsrätt?

Senast ändrad: 07 juni 2017
Mobile phone

Varför är frågor om upphovsrätt viktiga för dig? Jo, upphovsrätten påverkar nämligen dig, både som användare av andras och som skapare av eget material.

Både vid informationssökning, skrivande och publicering av ett eget arbete är det viktigt att känna till god sed, lagar och regler som rör användningen av andra personers material.

Vad är upphovsrätten?

Den så kallade immaterialrätten skyddar olika sorters intellektuella produkter och där spelar upphovsrätten en viktig roll. Upphovsrätten omfattar regler för upphovsmäns rättigheter att bestämma över användningen av litterära och konstnärliga verk.

Som upphovsman har du följande rättigheter:

  • de ekonomiska rättigheterna - rätten att kontrollera hur arbetet sprids, publiceras, säljs osv.
  • de ideella rättigheterna - rätten att namnges som skapare av verket, samt motsätta sig kränkande bruk av verket.

De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till en annan (t.ex. ett förlag) via ett avtal. De ideella rättigheterna kan däremot inte överlåtas till någon annan.

Som brukare av andras material har du rätt att citera och referera andras texter (så länge du refererar korrekt). När det gäller att använda andras bilder, tabeller eller figurer är det mer restriktivt - läs mer om att använda andras bilder.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se