Låneregler och lånetider

Senast ändrad: 14 juni 2017

SLU-biblioteket är ett offentligt bibliotek, öppet för alla. Som låntagare förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler.

Alla som har fyllt 18 år är välkomna att låna på SLU-biblioteket. Registrera dig för ett lånekonto på bibliotekets webbplats. Visa sedan din legitimation på biblioteket för att få ett lånekort som gäller på alla SLU-bibliotek.  

När du registrerar dig som låntagare så väljer du en 4-siffrig pinkod som du behöver för att låna i låneautomaten. Du behöver även koden för att logga in på ditt lånekonto där du kan reservera böcker, se dina lån och låna om böcker.

Ditt ansvar som låntagare

  • När du registrerar dig som låntagare vid SLU-biblioteket förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler, och observera ändringar av dessa.
  • Som låntagare är du skyldig att meddela SLU-biblioteket ändring av adress, epostadress, telefonnummer, om du slutar studera eller jobba vid SLU eller får anställning vid SLU.
  • Om du har ett lånekort så betraktas det som en personlig värdehandling och ska behandlas därefter. Förlorar du ditt lånekort anmäler du det snarast till biblioteket som spärrar kortet. Du ansvarar för alla lån som görs på kortet tills du har anmält förlusten.
  • När du lånar en bok är du skyldig att hålla reda på när lånetiden går ut och återlämna, eller låna om, i rätt tid.
  • Du ansvarar för dina lån till dess det lånade materialet är återlämnat och avregistrerat. Vid återlämningstillfället har du rätt att begära ett återlämningskvitto.
  • Det är inte tillåtet att anteckna i bibliotekets böcker.
  • Biblioteket tillhandahåller databaser, e-böcker och e-tidskrifter för icke-kommersiellt bruk. Den som använder bibliotekets elektroniska resurser måste följa licensvillkor och gällande lagar.

Lånetider 

Lånetiden är beroende på vad det är för material som ska lånas. Så länge ingen står i kö går det att förlänga lån upp till ett år, därefter måste boken återlämnas eller visas upp. 

Långtidslån 30-180 dagar

Du är garanterad att ha boken i 30 dagar och kan behålla boken i upp till 180 dagar, så länge ingen annan ställer sig i kö. Skulle någon ställa sig i kö förkortas lånetiden och ett krav skickas ut. Boken måste då återlämnas direkt. 

Korttidslån 8-30 dagar

Du är garanterad att ha boken i 8 dagar, och kan behålla boken i upp till 30 dagar, så länge ingen annan ställer sig i kö. Skulle någon ställa sig i kö förkortas lånetiden och ett krav skickas ut. Boken måste då återlämnas direkt. Distansstudenter får 4 dagar extra för att kompensera för postgång.

Referenslitteratur 1-dagslån

Ska vara återlämnad senast 10.00 följande vardag. Förseningsavgift: 20 kr/bok och timme. Lån av referenslitteratur kan inte förlängas. Referenslitteratur kan inte reserveras och kan inte heller lånas igen på 24 timmar.

Fjärrlån

För material som lånats in från bibliotek utanför SLU gäller det utlånande bibliotekets lånevillkor. Som standard ges en lånetid på 30 dagar men lånetiden kan bli kortare beroende på det utlånande bibliotekets villkor. Fjärrlån kan du inte förlänga själv, utan de måste förnyas av personalen.

Försenad återlämning

Du är skyldig att själv hålla reda på återlämningsdatum och återlämna det du har lånat i tid. Biblioteket skickar ut brev som påminner om att lånetiden har gått ut för att underlätta detta.

Vid krav nummer två spärras du från att låna nya böcker. Den spärren är kvar tills du lånat om eller återlämnat boken. Det går inte att låna om en bok när det tredje och sista kravbrevet har skickats ut.

Om lånat material inte återlämnas i tid är du skyldig att betala eventuella förseningsavgifter. Så länge du har obetalda förseningsavgifter på 100 kr eller mer så kan du inte göra fler lån.

Skadat eller förlorat material

Om du trots påminnelser inte lämnar tillbaka boken skickar biblioteket en faktura på bokens värde, dock minst 300 kr, plus en administrationsavgift på 500 kr per faktura. Obetalda fakturor lämnas till inkasso.

Skulle du tappa bort eller förstöra en bok blir du ersättningsskyldig. Kostnaden blir bokens nyanskaffningsvärde, plus en arbetskostnad på 500 kr per faktura. Värdet på böcker som inte längre går att köpa in sätts till 300 kr.

Efter överenskommelse med biblioteket kan du själv skaffa ett ersättningsexemplar och därmed undvika avgifterna.

Är boken en del ur ett flerbandsverk som inte går att ersätta, blir du ersättningsskyldig för hela verket.

Är det ett fjärrlån som skadats eller tappats bort så gäller det utlånande bibliotekets villkor.

Fakta:

Sekretess

Uppgifter om lån, beställningar och reservationer lämnas inte ut, enligt Sekretesslagen 22 kap §9 (SFS 1980:100, 1989:713). 

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se