Akademikonferens

Akademikonferens

Välkommen till Akademikonferens

I akademins och vetenskapens tjänst sedan 1988

Möten och evenemang är en viktig kanal i universitetets varumärkesbyggande och kommunikation.

Akademikonferens är en gemensam organisation för Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet. Vår uppgift är att stärka universitetets varumärke och sätta  fokus på forskningen genom professionellt genomförda och framgångsrika möten forskare emellan, mellan forskning och näringsliv och mellan universitet och samhällen. Vi söker aktivt upp möjligheter till värdskap för nya kongresser och konferenser och stödjer dig som vill ta egna initiativ.

Hos oss får du hjälp med allt som rör konferenser och evenemang. Vi har expertkunskap och kan avlasta dig med valda delar eller hela processer. Vänd dig till oss nästa gång du skall arrangera en konferens eller något annat evenemang, stort eller litet, oberoende av var du vill genomföra det