Kontakta SLU

Senast ändrad: 07 augusti 2017

Adresser och kontaktuppgifter till olika funktioner, orter och enheter vid SLU.

Officiell adress

SLU
Box 7070
750 07 UPPSALA

Tel. växel: 018-67 10 00
Fax: 018-67 20 00

Registrator

Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala

Expeditionstid: må-fr kl 9-11, 13-15

E-post: registrator@slu.se
Tel: 018-67 10 00
Fax: 018-67 20 00

Fakturaadress och organisationsnummer

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 UPPSALA

Organisationsnummer: 202100-2817
VAT-nummer: SE202100281701 

SLU:s tre huvudorter

SLU Uppsala, se officiella adressen ovan

SLU Alnarp, Box 52, 230 53 Alnarp
Tel vxl: 040-41 50 00, fax: 040-41 50 10

SLU Umeå, 901 83 Umeå
Tel vxl: 090-786 81 00, fax: 090-786 81 25

Andra sökvägar

Felanmälan

Felanmälan görs hos SLU:s egendomsavdelning.

Telefontid: mån-fre, kl. 8-16
Tel: 018-67 19 09

Anmälan kan även göras via detta formulär.

SLU:s webbplatser

Frågor om SLU:s webbplatser:


Kontaktinformation

SLU Servicecenter:
Öppet må-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 2400

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se