Frågor och svar

Senast ändrad: 03 juli 2017
Frågetecken_ingress.jpg

Har du frågor om att studera med funktionsnedsättningar på SLU? Kanske kan du hitta svaret på din fråga här. Ta gärna kontakt om du är osäker på vad som gäller för dig.

Hur visar jag för mina lärare att jag är berättigad till stöd?

Mejla över eller visa upp ditt Nais-besked för kursledaren. Där framgår att du blivit beviljad stöd och vilka anpassningar samordnaren har rekommenderat.

Hur länge varar beskedet om stöd som jag fått?

Beslutet om särskilt pedagogiskt stöd och rekommendationen om anpassningar är tidsbegränsade. Det framgår av ditt Nais-besked hur länge det gäller.

När ditt beslut om stöd håller på att gå ut, får du ett påminnelsemejl från Nais. Kontakta då samordnaren för en förnyad ansökan. Om ditt Nais-besked har hunnit gå ut och du fortfarande är i behov av stöd kan du göra en ny ansökan.

Jag mår dåligt och känner att ingenting fungerar för mig. Vem kan jag vända mig till?

 • Behöver du pedagogiska anpassningar av studierna ska du vända dig till samordnaren/kontaktpersonen på din studieort.
 • Vill du diskutera din aktuella situation och hur den påverkar dina studier, eller planer för ditt framtida yrkesliv? Då kan SLU:s studie- och karriärvägledare vara ett bra bollplank.
 • Du kan också vända dig till Studenthälsan eller Universitetskyrkan/Studentprästerna.
 • Genom din vårdcentral kan du också få kontakt med läkare, psykolog, psykiatriker och andra yrkesgrupper.

Jag tror att jag har dyslexi. Hur vet jag om jag har det?

Dyslexi är specifika läs- och skrivsvårigheter. Det har inget med begåvning att göra. Ungefär åtta procent av Sveriges befolkning uppges ha specifika läs- och skrivsvårigheter. Många gånger finns sådana problem i släkten.

Vanliga tecken på dyslexi är att du:

 • läser långsamt och att läsningen kräver mycket energi
 • har svårt att förstå innebörden i ord och text
 • kastar om bokstäver och läser fel på småord och ändelser
 • förväxlar bokstäver som ser och låter lika, t.ex. b-d, b-p, t-d, k-g, u-o
 • är osäker på stavning och särskilt dubbelteckning
 • har svårt att hinna läsa texten i TV-rutan
 • har svårt att strukturera sitt skrivande
 • har svårt att minnas och återge sekvenser (alfabetet, multiplikationstabellen, månadernas eller veckodagarnas ordningsföljd)
 • kan ha svårt att snabbt hitta ord när du pratar.
 • En del stöd i studierna kan du få även utan intyg om dyslexi, men för att t.ex. få förlängd tid på tentor behöver du intyg från en utredning.

Hur kan jag göra en utredning om dyslexi?

Det finns olika vägar att ta om du vill göra en dyslexiutredning:

 • Logoped inom sjukvården. Vänd dig till din vårdcentral eller direkt till en logopedmottagning inom ditt landsting. På vissa håll i landet är det tyvärr långa väntetider för att få göra en dyslexiutredning.
 • Intygsgivare som är godkända av universitets- och högskolerådet. Utredningarna kan variera mycket i pris, så det är klokt att höra sig för om kostnaden hos flera intygsgivare.

Här hittar du en lista över alla godkända intygsgivare, uppdelade kommunvis.

 • I en del kommuner finns lärcenter där du som vuxenstuderande kan få göra en dyslexiutredning. Hör efter i den kommun där du är folkbokförd.

Jag har svårt att skriva en bra text. Kan jag få hjälp?

 • Av din handledare får du hjälp med själva ämnet. I vissa fall kan du få extra handledning som särskilt pedagogiskt stöd när du skriver självständiga arbeten (kandidatarbete och exjobb). Tala med samordnaren/kontaktpersonen om det.
 • När det gäller det språkliga är det viktigt att du lär dig använda de speciella datorprogram som finns på studentdatorerna, till exempel rättstavningsprogram och talsyntes för att lyssna på din text. Det är verktyg som du har nytta av både under utbildningen och när du börjar jobba.
 • Språkverkstaden ger stöd vid större och mindre skrivuppgifter. Fokus ligger på struktur, språk och skrivprocess.

Om du är osäker på hur mycket hjälp du kan ta emot av kurskamrater och bekanta ska du diskutera det med din handledare. Ett självständigt arbete ska skrivas självständigt. Annars riskerar du att få ett lägre betyg eller att det räknas som fusk.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se