Timrapportering för mentorer

Senast ändrad: 09 september 2016
Bild tim_mentor2.png

Här hittar du information om hur du gör för att redivisa de timmar du har arbetat som mentor så att du kan få ersättningen utbetald. Tänk på att du måste ha en överenskommelse med oss samordnare/kontaktpersoner innan du påbörjar ett uppdrag.

Ersättning

Mentorsuppdrag omfattar en timme per vecka om inget annat har överenskommits och ersättningen är 130 kronor i timmen.

Rapportering av arbetade timmar

Timblanketten

Timmarna som du har antecknat redovisas månadsvis på timblanketten för mentorer. Fyll i din timblankett elektroniskt så summeras timmarna automatiskt vilket underlättar vårt arbete.

Fyll i de blå fälten och antal arbetade timmar

Det är endast de blå fälten på blanketten som ska fyllas i samt antal arbetade timmar. Ange tiden som decimaltal, till exempel en timme och en kvart som 1,25. Raster ska vara fråndragna. Här hittar du utförligare information om hur du fyller i blanketten.

Skicka in blanketten

Mejla en kopia av ifylld blankett till funka@slu.se. Om du skickar in blanketten de första dagarna i en månad kan vi göra utbetalningar i slutet av samma månad. Vill du rapportera flera månader samtidigt så går det bra.

Kom ihåg

SLU har avtal med Nordea som löneutbetalande bank. Lönen betalas ut till personkonto i Nordea. Om du instället vill få lönen utbetald till konto i annan bank måste du fylla i ett  överföringsuppdrag  och lämna eller skicka detta till ett Nordea. Om du tidigare har gett ett sådant uppdrag till Nordea behöver du inte göra det igen. Utan ett överföringsuppdrag får du en utbetalningsavi att lösa in mot en avgift.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se