Timrapportering för anteckningsstöd

Senast ändrad: 09 september 2016
Bild tim_mentor2.png

Här hittar du information om hur du gör för att redovisa de timmar du har arbetat som anteckningsstöd så att du kan få ersättningen utbetald. Tänk på att du måste ha en överenskommelse med oss samordnare/kontaktpersoner innan du påbörjar ett uppdrag.

Ersättning

Ersättningen för ditt arbete är 70 kronor per föreläsningstimme. Ersättning ska täcka kopieringskostnader, eventuella förberedelser och efterarbete.

Rapportering av arbetade timmar

Timblanketten

Timmarna som du har antecknat redovisas månadsvis på timblanketten för anteckningsstöd. Fyll i din timblankett elektroniskt så summeras timmarna automatiskt vilket underlättar vårt arbete.

Fyll i de blå fälten och antal arbetade timmar

Det är endast de blå fälten på blanketten som ska fyllas i samt antal arbetade timmar. Ange tiden som decimaltal, till exempel en timme och en kvart som 1,25. Raster ska vara fråndragna. Här hittar du utförligare information om hur du fyller i blanketten.

Om du antecknar under laborationsgenomgångar, exkursioner, fältövningar eller studiebesök så får du uppskatta hur många timmar som du faktiskt har antecknat.

Skicka in blanketten

Mejla en kopia av ifylld blankett till funka@slu.se tillsammans med ditt kursschema, som en länk eller ett bifogat dokument. Om du skickar in blanketten de första dagarna i en månad kan vi göra utbetalningar i slutet av samma månad. Vill du rapportera flera månader samtidigt så går det bra.

Kom ihåg

SLU har avtal med Nordea som löneutbetalande bank. Lönen betalas ut till personkonto i Nordea. Om du instället vill få lönen utbetald till konto i annan bank måste du fylla i ett  överföringsuppdrag  och lämna eller skicka detta till Nordea. Om du tidigare har gett ett sådant uppdrag till Nordea behöver du inte göra det igen. Utan ett överföringsuppdrag får du en utbetalningsavi att lösa in mot en avgift.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se