Arbeta som mentor och anteckningsstöd

Senast ändrad: 29 juni 2017
Händer och miniräknare_ingress.jpg

När du är mentor hjälper du en annan student att strukturera, planera och organisera sina studier. Att vara anteckningsstöd innebär att du under föreläsningar och andra undervisningsmoment för tydliga anteckningar som du kopierar eller mejlar till en annan student.

Tänk på att du måste ha en överenskommelse med en kontaktpersonen för särskilt pedagogiskt stöd på din studieort innan du påbörjar ett uppdrag. Du får ersättning på timbasis för båda uppdragen.

Du som är mentor åt en student

  • Du kan anmäla ditt intresse att jobba som mentor genom att mejla funka@slu.se.
  • Mentorns främsta uppgift är att hjälpa studenten att skapa struktur och att planera studierna. Ett vanligt upplägg är att ni vid en träff går igenom vad som är viktigast att prioritera under den kommande veckan. Veckan därpå följer ni upp och gör en ny planering. Mentorn kan också hjälpa till att tydliggöra kraven i kursen och ge tips på studieteknik.
  • Vid starten av ett mentorskap träffas studenten, mentorn och samordnaren och går igenom vad som gäller för stödet. Ni upprättar också ett mentorskontrakt och en sekretessförsäkran. Mentorn och studenten som får stöd avtalar också hur de ska hålla kontakten.
  • Som mentor omfattas du av offentlighets- och sekretesslagen och har tystnadsplikt. Det innebär att du inte får föra vidare någonting om studentens personliga förhållanden. Däremot får du diskutera mentorskapet med samordnaren. Om du känner dig osäker på något i din roll som mentor eller om det är något du vill diskutera så tveka inte att höra av dig till samordnaren.
  • Arbetet som mentor är ofta utvecklande och lärorikt. Efter avslutat uppdrag kan du få ett intyg på att du arbetat som mentor.

Ersättning och timrapportering för mentorer.

En film om att vara mentor


Filmen är framtagen av Högskolan Kristianstad.

Litteratur och tips för dig som är mentor

Mentorshandboken

 

Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom

 

Studera på högskola och universitet med Aspergers syndrom
 

Du som jobbar som anteckningsstöd

Studenter som är beviljade särskilt pedagogiskt stöd kan ha anteckningsstöd. Några tips till dig som jobbar som anteckningsstöd:

  • Det går lättare att göra bra anteckningar om du är förberedd inför en föreläsning. Du kan förbereda dig genom att t.ex. ögna igenom litteraturen eller läsa igenom anteckningar från tidigare föreläsningar. Det är en studieteknik som också är till hjälp i dina egna studier.
  • Om du antecknar för hand är det bra att ha extra bred marginal och luft mellan raderna. Den student som önskar kan då komplettera anteckningarna med sina egna tankar eller frågor.
  • Försök att ha en tydlig struktur på anteckningarna genom att sätta ut rubriker, underrubriker och gruppera materialet.
  • Tänk på att läraren ibland säger viktiga saker som inte antecknas på tavlan eller finns med i någon presentation.

Om du känner dig osäker på något i din roll som anteckningsstöd är du välkommen att höra av dig till oss som är samordnare/kontaktpersoner.

Ersättning och timrapportering för anteckningsstöd.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se