Stöd för alla studenter

Senast ändrad: 29 juni 2017
SLU_111002_3371_vwe_ingress.jpg

Det finns stöd som du har tillgång till trots att du inte har ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd.

Här nedan kan du läsa mer om de olika typerna av stöd och få tips på vad du kan göra för att underlätta dina studier.

Lyssna på kurslitteratur och texter

Om du har ett läshinder kan du ha möjlighet att ladda ner talböcker från Myndigheten för tillgängliga Medier (MTM). Det kan gälla även om du inte har ett beslut om stöd.

Tortalk är ett talsyntesprogram som läser upp all typ av text på skärmen, även pdf-filer och webbsidor. Det är tillgängligt för alla studenter på SLU.

Läs mer om att lyssna på kurslitteratur och texter.

Datorprogram och appar

Det finns många datorprogram och appar som kan vara till hjälp i studierna. Program för att lyssna på texter och få hjälp med stavning finns installerat på datorerna i datorsalarna. Du kan också få dem installerade på din egen dator genom att ta kontakt med IT-stöd.

Det finns också många appar du kan testa, som till exempel hjälper till när du antecknar.

Läs mer om våra datorprogram och få tips på användbara appar.

Typsnittet Dyslexie

Ett typsnitt som är speciellt framtaget för att underlätta läsning om du har dyslexi. Typsnittet Dyslexie finns på alla SLU:s studentdatorer.

Du kan också ladda ner det gratis till din privata dator. Det gör du på webbsidan för företaget som tagit fram typsnittet. Där kan du också läsa mer och se exempeltexter.

Läs mer om Dyslexie-typsnittet och ladda ner det.

Resursrum/resursdatorer

Samtliga datorer på campus är utrustade med särskilda program som ska underlätta för studenter med läs- och skrivsvårigheter. På resursdatorerna finns ytterligare två datorprogram (ScreenRuler och Wordfinder).

Resursrum finns på SLU-biblioteket i Ultuna och Umeå. Där kan du studera i lugn miljö. I Alnarp finns två resursdatorer, varav en i Primula som är ett bokningsbart grupprum. Den andra resursdatorn finns i datasalen Ladan.

Här hittar du mer information om resursrummen och resursdatorerna.

Språkverkstad

Om du vill ha handledning i ditt skrivande kan Språkverkstaden vara något för dig. Oavsett om det är en inlämningsuppgift, en labbrapport eller ditt examensarbete kan det vara bra med stöd och återkoppling. Språkstödet gäller texter skrivna på både engelska och svenska.

Här kan du läsa mer om Språkverkstaden.

Studieteknik

Universitetsstudier skiljer sig på många sätt från studier på gymnasiet, folkhögskola eller Komvux. Det är ofta en betydligt större mängd kurslitteratur som ska läsas in. Det är också färre timmar lärarledd undervisning, vilket innebär att kraven på självständighet är större.

Det är därför viktigt att utveckla en bra studieteknik som fungerar för just dig. Studieteknik kan handla om allt från att föra relevanta anteckningar till att kunna planera din studietid och utveckla metoder för snabbläsning.

Läs mer om studieteknik.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se