Anpassad examination

Senast ändrad: 30 juni 2017
SLU_131126_8335_ingress.jpg

Om du har beslut om särskilt pedagogiskt stöd kan du ha möjlighet att få anpassad examination. Exempel på anpassad examination är förlängd tid vid skriftliga prov, datorstöd, och sitta i mindre grupp

Studenten önskar – samordnaren rekommenderar – examinator beslutar

Diskutera med SLU:s samordnare vilka dina utmaningar är och vad som fungerar bra för dig i samband med examination. Samordnaren skriver in rekommenderade anpassningar i Nais-beskedet.

Kursledaren/examinatorn beslutar sedan om vilka anpassningar som är möjliga att genomföra vid en viss examination. Det görs i relation till kursplan och övriga kurskrav.

Så får du det att fungera med anpassad examination

  • Om du önskar anpassad examination, kontakta kursledaren eller kursadministratören i mycket god tid före examinationen. Visa din rekommendation om anpassningar från Nais.
  • Hör av dig minst två veckor före examinationen. Observera att en del institutioner kan ha andra tidsgränser. Det är nödvändigt för att ge lärare och administratörer en rimlig chans att göra de praktiska förberedelserna.
  • Om du får förhinder att tentera, meddela den du haft kontakt med angående anpassad tentamen (kursadministratören eller kursledaren).

Vanliga anpassningar vid skriftlig salstentamen

  • Förlängd tid (normalt 25 % mer).
  • Sitta i en mindre grupp, eller i vissa fall helt enskilt.
  • Använda tentadator med talsyntes och rättstavningsprogram.

Andra former av anpassningar eller alternativ examination

Muntlig komplettering till skriftlig tentamen

En muntlig komplettering gör du direkt efter till den skriftliga tentan. Då får du möjlighet att förklara och utveckla ditt svar för examinatorn.

Muntlig istället för skriftlig tentamen

På vissa kurser kan du få göra muntlig istället för skriftlig tentamen.

Dela upp tentan i två delar

Detta kan bli aktuellt om tentatiden, inklusive förlängd skrivtid, är mer än fem timmar.

Förlängd tid vid inlämningsuppgifter

Om du vill få förlängd tid för inlämningsuppgifter som labbrapporter och hemtentor måste du alltid göra upp med kursledaren om det i god tid i förväg.

Muntlig redovisning i liten grupp

Detta är aktuellt om din funktionsnedsättning gör att du har svårt att presentera för en stor grupp.Tanken är att du kan få redovisa i mindre grupp i början av utbildningen, och öva stegvis (om du är programstudent). Målet är att du ska kunna göra muntliga presentationer för en stor grupp i slutet av utbildningen.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se